Pravidla minifotbalu

Základní technická ustanovení a odlišnosti v pravidlech od fotbalu

 1. Minifotbal hrají chlapci ve věku 6 - 11 let a v jednotlivých utkáních startují na platné registrační průkazy.

 2. Vzhledem ke skutečnosti, že minifotbal hrají chlapci v útlém fotbalovém věku, je zapotřebí, aby jejich zápasy probíhaly na suchých kvalitních terénech a to především travnatých hřištích v klimaticky nejoptimálnějších měsících (duben - říjen).

 3. Hlavním smyslem minifotbalu je umožnit hráčům herně se projevit, proto je nutné, aby jejich pohyb na hrací ploše vyjadřoval radost ze hry. Na základě této skutečnosti se doporučuje trenérům při utkáních svých svěřenců vhodně vystupovat.

 4. Platí platná pravidla fotbalu s následujícími odlišnostmi vyplývajícími ze specifických zvláštností této herní formy.

  1. hrací plocha je polovinou normálního hřiště, jehož postranní čáry jsou čarami brankovými a středová i branková čára jsou čarami postranními.

  2. pokutová území je ohraničeno značkami pro provedení rohového kopu u mladších přípravek a prodlouženou boční čarou pokutového území normálního hřiště (viz. plánek hřiště na minifotbal)

  3. branky mají rozměr 2x5 metrů a jsou umístěny uprostřed brankových čar. Branky jsou opatřeny sítěmi.

  4. 8 metrů před brankou je vyznačena pokutová značka

  5. v kategorii 6-8 let (mladší přípravky) se vyznačí značky pro provedení kopu z rohu ve vzdálenosti 12 metrů od levé a pravé tyče branky. V kategorii 8-11 let (starší přípravky) se rohové kopy provádějí ze značky kopu z rohu a z průsečíků pomezní a středové čáry normálního fotbalového hřiště,

  6. je-li míč ze hry, uvádí jej do hry zpět brankář z prostoru pokutového území a to buď výhozem nebo výkopem z ruky. Kroky brankáře v pokutovém území se nepočítají. Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře pouze nohou. Při uvádění míče do hry brankařem musí být hráči soupeře mimo pokutové území,

  7. družstvo je složeno maximálně ze 16 hráčů, z čehož je vždy na hrací ploše sedm hráčů v poli a brankář. Mezi všemi 16ti hráči může docházet libovolně k výměně i v nepřerušené hře avšak tím způsobem, že nejprve hřiště opustí střídající hráč a teprve poté může vstoupit na hrací plochu nový hráč. Při porušení pravidel nařídí rozhodčí nepřímý volný kop ve prospěch druhého družstva. Minimální počet hráčů družstva v utkání je pět hráčů v poli a brankář, klesne-li počet hráčů pod 6 nelze v utkání pokračovat. Střídání se provádí z vymezeného prostoru podél brankových tyčí normálních branek, kde jsou také umístěny lavičky náhradníků,

  8. tyče a břevno branky normálního fotbalového hřiště jsou součástí hrací plochy pro minifotbal,

  9. Hráči musí být před i po celou dobu střetnutí řádně ustrojeni a dodržovat předepsanou výstroj (v minifotbalu není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky, hráči musí mít chrániče holení).

  10. v utkáních lze použít zpětnou přihrávku brankáři, tj. malou domů,

  11. hraje se zásadně s míči velikosti "4",

  12. hrací doba jednoho utkání je 2 x 25 minut s dodržením poločasové přestávky 10 minut, při satelitních turnajích se hraje se zkrácenou hrací dobou - viz rozpis soutěží řídícího orgánu,

  13. závěrečný pozdrav se provádí hokejovým způsobem (ruce si podají všichni hráči),

  14. při minifotbalu neplatí ofsajd,

  15. při provádění volných kopů smí stát hráči soupeře minimálně 3 metry před brankářem, a to z důvodů, aby měl brankář vytvořeny podmínky pro výkon své činnosti.

Poznámka: odlišnosti v pravidlech byly prokonzultovány a následně textově upraveny a odsouhlaseny předsedou pravidlové komise ČMFS p. ing. Horou