Aktuality

aktualizace 03.01.2024

 

Informace od AŠSK ČR a nový organizační řád

Vážené kolegyně, milí kolegové,

 

dovolte mi, abych Vás pozdravila v novém roce 2024 a popřála nám všem pevné zdraví, štěstí a pohodu v osobním i profesním životě.

Školní sport pokračuje ve stávajícím školním roce 2023/24 a AŠSK Vám zasílá aktuální informace:

 

c) na webu Asociace najdete aktualizovaný Organizační řád 2024, platný a závazný pro všechny naše soutěže; doplněný o Ekonomickou směrnici a přílohu;
 

d) od 1.1.2024 platí na základě konsolidačního balíčku novela Zákoníku práce, týkající se mj. režimu DPP a DPČ:

tuto změnu jsme od podzimu 2023 řešili se zástupci MŠMT v souvislosti s předpokládanou dotací pro sportovní soutěže 2024.

Na základě této komunikace sdělujeme všem zástupcům pobočných spolků AŠSK,

že od 1.1.2024 NEBUDE Asociace provádět platby za odměny organizátorů, rozhodčích apod. v režimu DPP a DPČ, nýbrž v režimu služeb 

(viz ekonomická směrnice v Organizačním řádu). V současnosti čekáme na doplnění prováděcích předpisů s novelou ZP souvisejících,

poté proběhne seminář pro předsedy KR a OR a hospodáře, týkající se realizace Ekonomické směrnice při soutěžích.

O této předpokládané změně jsme informovali Radu při listopadovém jednání. Z tohoto důvodu doporučujeme všem organizátorům

zahájit soutěže nejdříve na začátku března až po odsouhlasení všech ekonomických pravidel. Upozorňujeme,

že pokud pobočný spolek použije k výplatě odměny formu DPP či DPČ, je tento pobočný spolek povinen mj. evidovat všechny dohody na portálu OSSZ,

při více dohodách je povinen odvádět sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, stanovit jim pracovní dobu, dovolenou apod.

Centrála AŠSK nemá kompetence ani technickou kapacitu tyto úkony za pobočné spolky provádět;

 

c) MŠMT provedlo formální kontrolu žádosti AŠSK o dotaci na sportovní soutěže 2024 a tato kontrola proběhla úspěšně:

naše žádost bude nyní bodově ohodnocena a výsledek bude znám nejdříve v březnu.

Teprve Rozhodnutí MŠMT o dotaci obsahuje závazné podmínky pro způsob jejího použití; proto všechny organizátory upozorňujeme,

že pokud se rozhodnou uspořádat soutěže před vydáním tohoto Rozhodnutí, vystavují se riziku zpětného neproplacení nákladů těchto soutěží.

 

Vám všem děkuji za trpělivost a spolupráci a přeji Vám úspěšné vykročení do roku 2024!

Mgr. Svatava Ságnerová
prezidentka AŠSK ČR, z.s.
Starobylá 999/1a
149 00 Praha 4-Háje
tel.: +420 605 702 141
e-mail: svatka.sagnerova@seznam.cz
sagnerova@assk.cz

 

Elektronické hlášenky pro rok 2024 už jsou otevřené

Vážená předsedkyně, vážený předsedo školního sportovního klubu AŠSK ČR,

od středy 1. listopadu 2023 je spuštěno vyplňování elektronické hlášenky pro rok 2024.

Elektronickou hlášenku budete vyplňovat ve webovém prostředí databáze Interního systému AŠSK.

Vstup do databáze naleznete na webových stránkách Asociace (www.assk.cz) v záložce Kluby - Elektronická hlášenka.

Pro přihlašování nebudete již potřebovat číslo Vašeho klubu.

Jako přihlašovací jméno slouží Vaše e-mailová adresa, kterou máte jako předseda uvedenou v systému ISA

a na kterou jste od nás obdrželi tento informativní e-mail.

V případě, že si své heslo nepamatujete nebo máte problém s přihlášením do systému,

neváhejte kontaktovat člena Výkonného výboru Mgr. Václava Pěkného na e-mailu vpekny@volny.cz -

v rámci komunikace uveďte identifikační číslo školního sportovního klubu (např. UST41020).

V případě, že ho neznáte, uveďte alespoň jeden z těchto údajů: jméno současného předsedy ŠSK, IČO školy, typ a celý název školy.

Elektronickou hlášenku je zapotřebí vyplnit nejpozději do 29. února 2024.

Výše členských příspěvků pro rok 2024 bude s velkou pravděpodobností schválena Shromážděním delegátů v prosinci,

a to ve výši 20 Kč za člena. O podrobnostech platby budete informováni předsedou příslušné Okresní rady AŠSK.

Členské příspěvky je třeba uhradit na účet Vaší Okresní rady AŠSK do 29. února 2024.

 

Medailová účast našich zástupců v krajských finále 2023/24

výsledky 1

výsledky 2

15.11.2023 - stolní tenis - Hodonín

výsledky

1.11.2023 - basketbal - Brno

D-5

3. místo:

Gymnázium Kyjov

výsledky

17.10.2023 - přespolní běh - Brno

Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci našeho okresu.

 

Prosba na pořadatele soutěží

Pokud pořádáte soutěž AŠSK, měli byste na web poslat propozice.

Pokud použijete poslední vzor (modrá titulní stránka), bude mít soubor přes 3 MB.

Moc prosím, uložte soubor jako PDF a pak se vejde do 500 kB.

 

webové stránky AŠSK Hodonín

Zdravím všechny návštěvníky našich webových stránek.

Tyto stránky spravuji už 23 let.

Od 1. července 2023 jsem v důchodu a uvítal bych,

kdyby mne někdo ve správě stránek vystřídal.

Zdeněk Šebesta

 

Medailová účast našich zástupců v republikových finále 2022/23

výsledky

28.3.2023 - florbal - ČEPS Cup - Praha

D-2

9. místo:

ZŠ Žarošice

Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci našeho okresu.

 

Medailová účast našich zástupců v krajských finále 2022/23

výsledky

11.5.2023 - McDonald's Cup - Brno

M

3. místo:

ZŠ Nenkovice

H-1

3. místo:

ZŠ Blatnice

H-2

1. místo:

ZŠ Dubňany

výsledky

10.5.2023 - basketbal - Brno

výsledky

5.5.2023 - basketbal - Kyjov

výsledky

24.1.2023 - florbal - Blansko

 

16.1.2023 - florbal - ČEPS Cup - Brno

D-2

1. místo:

ZŠ Žarošice

výsledky

9.11.2022 - stolní tenis - Hodonín

výsledky

5.11.2022 - basketbal - Brno

Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci našeho okresu.

    

webové stránky škol

Na stránce kluby jsou u názvu škol,
které mají své webové stránky
nastaveny odkazy.

Pokud máte svůj web a není na něj odkaz,
napište mi jeho adresu.

  

Smlouva se školou

Vzor smlouvy mezi školou a AŠSK

 

 

Hurá, máme nové hřiště

            

Když dva dělají totéž, není to totéž !

 

MENU