Microsoft Excel

aktualizace 17.01.2024

 

mzdová agenda
evidence směn
mzdový rozpočet Brno 2016
mzdový rozpočet Brno 2017
mzdový rozpočet Ústí 2017
mzdový rozpočet Ústí 2018
mzdy
osobní dotazník
platové výměry
pracovní list
příplatky
výkaz práce
 
 
ekonomická agenda
databáze uchazečů
objednávka
opravy a revize
 pronájmy
skladové zásoby 40
skladové zásoby 120
 
  
   
 
  
  
 
management
cestovní příkaz
DVPP - přehled
hospitační záznam
klasifikace
lékařské prohlídky
náhrady vedlejších prázdnin 
pedagogické rady
PLPP+IVP
rozvrhy
rozvržení pracovní doby
třídní kniha MŠ
týdenní plány
zápis do 1. tříd
mravenečci
desetiboj
kalkulačky
korespondenční lístky
obaly CD
skok vysoký 1
skok vysoký 2
tabulky 3-10
stolní tenis
štítky na šanony
řecko-římský zápas
řecko-římský zápas 2 
  tabulky 12-24
 
převzaté
akvárium
panovníci
pět rozdílů
plánovací kalendář
pramice
minigolf
skořápky
tříminutový test
žáby
 
 
 
 

 

MENU