Formuláře

aktualizace 28.02.2024

   

přihlášky
do soutěží

plavání 1

plavání 2 startovní lístek

soupiska

McDonald's Cup

Pohár rozhlasu

sumář přihlášek

přihláška na krajská kola

pořadatelské
formuláře

výplatní listina

převzetí cen

vyúčtování

propozice

objednávka

 

 

přihláška do AŠSK elektronická hlášenka smlouva se ZŠ
odhláška z AŠSK cestovní příkaz smlouva podle § 51

 

Rozlosování          aktivní tabulky

4

1-4, 2-3, 3-4, 1-2, 2-4, 1-3

5

1-4, 2-3, 1-5, 2-4, 3-5, 1-2, 4-5, 1-3, 2-5, 3-4

6

1-4, 2-3, 5-6, 2-4, 1-5, 3-6, 2-5, 3-4, 1-6, 3-5, 1-2, 4-6, 1-3, 4-5, 2-6

6

A1-A2, B1-B2, A1-A3, B1-B3, A2-A3, B2-B3
3.A-3.B, 1.A-2.B, 1.B-2.A, o 3. místo, finále

12-24

rozpis utkání včetně tabulek a Play Off pro čtyři hřiště

 

Pořadatelské desatero

  1. Vyžádej si souhlas vedení školy s pořádáním soutěže.

  2. Pečlivě připrav propozice soutěže - kritéria.

  3. Termín zvol tak, aby nekolidoval s jinou soutěží.

  4. Přihlášené školy informuj nejméně 10 dní předem.

  5. Informace o soutěži zašli na tento web.

  6. Domluv se s OR AŠSK na cenách do soutěže.

  7. Předem si připrav potřebné formuláře, tabulky a diplomy.

  8. Při zahájení soutěže vydej pokyny k bezpečnosti.

  9. Dohlížej, aby soutěž probíhala v duchu Fair Play.

10. Výsledky odešli na tento web.

 

Pořadatelé okresních kol předají

1. dohodu s pořadatelem

2. propozice okresního kola

3. výsledkovou listinu

4. soupisky všech družstev

5. záznamovou kartu

6. dohodu s rozhodčími (po dohodě s OR AŠSK)

7. vyúčtování

8. potvrzení o převzetí věcných cen

 

Určování a změny termínů soutěží

1.

Pořadatel soutěží je povinen řídit se Pořadatelským desaterem.

2.

Pořadatel soutěží je povinen dle možností zohlednit termínová omezení,

o kterých byl e-mailem informován před stanovením termínu konání soutěže.

3.

Informace o nevhodnosti některých termínů podává dotčená škola pořadateli co nejdříve po vypsání okrskových nebo okresních kol, či postupu do okresního kola.

4.

Pokud je již termín konání pořadatelem určen,

bude dotčená škola sama dojednávat s ostatními přihlášenými školami náhradní termín.

5.

Pokud se dotčené škole nepodaří dohodnout náhradní termín,

platí původní termín vypsaný pořadatelem.

 

Start mladších ve starší kategorii

Od úrovně krajských kol je start mladších ve starší kategorii striktně zakázán !

U našich okrskových a okresních kol toto omezení neplatí s jedinou výjimkou:

pokud se okresní kolo koná ve dvou kategoriích v jeden den (McDonalds Cup, plavání),

pak může žák nastoupit buď ve své věkové kategorii nebo ve starší kategorii,

ale ne v obou kategoriích v jednom dni.

Pokud nastoupí ve starší kategorii a jeho družstvo vyhraje,

bude družstvo klasifikováno na 1. místě včetně cen,

ale na kraj pojede družstvo z 2. místa (pokud i v něm nenastoupil mladší žák).

 

Kritéria určení pořadí družstev v turnaji

1. body v turnaji

2. rozdíl skóre v turnaji

3. větší počet vstřelených branek v turnaji

Při stejném počtu bodů dvou družstev

1. vzájemné utkání

2. rozdíl skóre v turnaji

3. větší počet vstřelených branek v turnaji

Při stejném počtu bodů tří a více družstev

1. body ze vzájemných utkání (minitabulka)

2. rozdíl skóre v minitabulce

3. větší počet vstřelených branek v minitabulce

4. rozdíl skóre v turnaji

5. větší počet vstřelených branek v turnaji

Pokud výše uvedená kritéria nerozhodnou

pokutové kopy, trestné hody, samostatné nájezdy, zkrácené hry,

jen ne los !!!

aktivní tabulky

   

MENU

formuláře na AŠSK ČR