Diskusní fórum

aktualizace 01.06.2010

 

Na této stránce budou uveřejňovány Vaše názory a příspěvky, o které se chcete podělit s ostatními.

 

Návrh změny bodování soutěží

Změna se týká soutěží, u kterých je pouze okresní kolo.

Doposud dostávala všechna družstva od 7. místa 3 body.

Změna:

7. místo = 3 body

8. místo = 2 body

další místa = 1 bod

 

Rozhodčí

Výkony rozhodčích vždycky byly, jsou a určitě i nadále budou častým námětem k diskusi. Největším problémem je, když se na turnaji střídají rozhodčí, kteří mají jiný "metr". Hráčům pak dlouho trvá, než se přizpůsobí jejich odlišnému výkladu pravidel.

Abychom snížili riziko výskytu těchto případů, navrhuji toto řešení:

  1. Pokud má škola žáky, kteří se danému sportu soutěžně věnují, nechat je řídit utkání.

  2. Pokud má škola kontakty na studenty SŠ, kteří se danému sportu soutěžně věnují, prostřednictvím OR AŠSK požádat ředitele SŠ o jejich uvolnění za účelem řízení utkání.

  3. Pokud má škola kontakt na profesionálního rozhodčího daného sportu, požádat jej o řízení utkání.

  4. Řízením utkání pověřit jednu osobu (jednu dvojici osob), která bude řídit všechna utkání turnaje.

Pro OR AŠSK není problém tyto osoby, byť symbolicky, finančně ohodnotit. V případě žáků ZŠ by místo peněz přicházely do úvahy sladkosti.

Zdeněk Šebesta, Hodonín Vančurova

 

Postih za nepřijetí školy na soutěž bez včasné omluvy

V poslední době se rozšiřuje nešvar některých škol, nepřijet na soutěž bez předchozí omluvy. Chápu, že někdy může nastat komplikace na poslední chvíli, ale většinou to škola ví dostatečně dlouho dopředu, ale pořadateli svůj záměr nepřijet prostě neoznámí. Pak nastávají tragikomické situace, kdy na okrsek místo pěti škol přijedou pouze dvě a obě postupují do okresního kola a v jiném okrsku šest škol urputně zápolí taky o dvě postupová místa.

Navrhuji toto opatření pro školy, které se přihlásí do soutěže a včas se neomluví za neúčast:

pro příští školní rok podmínečně vyloučit tuto školu ze všech soutěží AŠSK s tím, že na každé soutěži, které se bude chtít zúčastnit zaplatí 500 Kč startovné.

Zdeněk Šebesta, Hodonín Vančurova

 

Návrh na změnu systému bodování soutěží AŠSK

Současný systém bodování pouze těch škol, které se probojují do okresního kola, považuji za nespravedlivý vůči menším školám, které se zúčastňují okrskových kol (nepostoupí do okresu). Díky stávajícímu bodování na tom jsou vlastně stejně jako školy, které se do okrsku ani nepřihlásí. A to mi připadá nespravedlivé.

Navrhuji:

    1 bod pro každou školu, která nepostoupí do okresu

okresní finále bodovat od posledního místa (někdy je 8 družstev, někdy 6) následovně:

    2 body = poslední místo v okrese, 3 body = předposlední místo v okrese atd.     

 

Ke zvážení navrhuji možnost lepšího obodování i družstva, které je na 1. nepostupovém místě v okrsku.
V tomto případě tedy:

    1 bod pro školu, která nepostoupila ani není na 1. nepostupovém místě

    2 body pro školu, která se umístila na 1. nepostupovém místě

    3 body za poslední místo v okrese atd.

 

    Myslím, že návrh přivítají hlavně menší školy, které neaspirují na přední příčky v celkovém umístění, pouze chtějí být na stejném celkovém místě, jako školy, které se neúčastní skoro žádných soutěží.

    Větší či úspěšnější školy tento systém neohrozí v celkovém umístění, neboť budou sbírat většinu bodů ne za účast v okrsku, ale za umístění v okrese.

 

Martin Maňas, Dolní Bojanovice

    

MENU