Kategorie AŠSK pro školní rok 2023/24

kategorie I.

mladší děti

1. stupeň ZŠ

ročníky: 2017, 2016, 2015, 2014

kategorie II.

starší děti

1. stupeň ZŠ

ročníky: 2014, 2013, 2012

kategorie III.

mladší žáci

2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

ročníky: 2012, 2011, 2010

kategorie IV.

starší žáci

2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia
ročníky: 2010, 2009, 2008

kategorie V.

studenti SŠ

3. stupeň - SŠ a víceletá gymnázia

ročníky: 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

kategorie VI. A

 

3. stupeň - SŠ a víceletá gymnázia

ročníky: 2006, 2007, 2008

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto podmínky

1.  Družstvo je složeno z žáků jedné školy.

2.  Členové družstva musí odpovídat příslušným ročníkem narození a stupněm školy

Všechny podmínky musí být splněny zároveň.

 

Je povolen start mladších ve starší kategorii ve všech úrovních soutěže,

tedy až do republikového finále. Musí však být dodržen příslušný stupeň školy

 

Výklad:

Žák 1. až 3. třídy (kat. I.) může startovat v kategorii II.

Žák 4. nebo 5. třídy (kat. II.) nemůže startovat v kategorii III.

Žák 6. nebo 7. třídy (kat. III.) základní školy může startovat v kategorii IV.

Studenti víceletého gymnázia, spadající do kategorie IV., nesmí startovat v kategorii V.

 

V případě startu mladšího žáka/mladší žákyně ve starší kategorii

je škola odpovědná za fyzický a zdravotní stav mladších žáků/mladších žákyň.

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud žák opakuje ročník, zařadíte jej do kategorie,

které by odpovídal, pokud by ročník neopakoval.

 

PŘÍKLAD 1: Žák XY ročníku narození 2012 opakuje 5. ročník ZŠ.

Takovýto žák má pro školní sportovní soutěže právo startu v kategorii III.,

kam by patřil, pokud by ročník neopakoval. Nemůže startovat v kat. II.

 

PŘÍKLAD 2: Žák XY ročníku narození 2008 byl z důvodu odlišného mateřského jazyka

zařazen do 7. třídy ZŠ (kategorie III.).

Takovýto žák má pro školní sportovní soutěže právo startu pouze v kategorii IV.

 

U soutěží kategorie V. mají právo startu všichni studenti středních škol,

kteří zatím nematurovali, případně maturovali a mají stále status studenta příslušné střední školy.

Ve školním roce 2023/2024 může startovat v kategorii V. student

ročníku narození 2004 a mladší, splňující podmínky startu do soutěže.

 

MENU