Pravidla McDonald's Cup

 

 

  1. Hřiště

  2. Počet hráčů

  3. Hrací doba

  4. Branka

  5. Míč

  6. Výstroj

  7. Rozhodčí

  8. Výjimky

  9. Zabezpečení

10. Tresty

 

 

 

1. Hřiště

Plocha o velikosti poloviny fotbalového hřiště (na šířku), minimální rozměry 50 x 30 m, u školních kol lze přizpůsobit dle podmínek v místě.

 

 

 

2. Počet hráčů

Brankář (může hrát rukama asi do vzdálenosti 10 m od branky) a 7 hráčů v poli, kteří mohou hrát pouze nohama.
Počet náhradníků je 4, není povinný, na soupisku je možno zapsat až 12 hráčů.

V Průběhu hry střídající hráč musí jako první opustit hrací plochu v prostoru, kde je trenér (učitel) a náhradní hráči.

 

 

 

3. Hrací doba

U kategorie A 2 x 20 minut (vždy s přestávkou)

U kategorie B 2 x 25 minut (vždy s přestávkou)

V případě turnajového způsobu je možno hrací dobu upravit dle potřeby se souhlasem všech vedoucích družstev a vzhledem k možnostem účastníků.

 

 

 

4. Branka

Rozměry 5 x 2 m na minifotbal, u školních kol podle podmínek i branky na házenou.

 

 

 

5. Míč

Fotbalový míč velikosti číslo 4 (menší průměr, lehčí), popř. velikost číslo 5 odlehčený.

 

 

 

6. Výstroj

Není povolena obuv s koženou podrážkou a vyměnitelnými kolíky.
Dresy - stejná barva u jednoho mužstva, brankář ale barevně odlišený od spoluhráčů i soupeře.

 

 

 

7. Rozhodčí

Školní a okrsková kola - z řad učitelů, trenérů, rodičů, ale i žáků starších ročníků ZŠ (8. a 9.třída).

Okresní a krajská finále - kvalifikovaný rozhodčí ČMFS.

 

 

 

8. Výjimky

Je-li míč za brankovou čarou vinou útočícího družstva - hru zahajuje brankář libovolným způsobem (rukou, nohou, ze země, z ruky.

Je-li míč za brankovou čarou vinou bránícího družstva - útočící družstvo zahrává rohový kop asi ve vzdálenosti 15 m od brankové tyče, u které míč přešel za brankovou čáru.

Výjimky pro školní kola:

    - počet hráčů může být i nižší, nejméně však 5 hráčů v poli

    - možno využít házenkářských branek

    - může se hrát na menším hřišti, nejméně rozměry házenkářského hřiště.

 

 

 

9. Zabezpečení

Stravování a cestovné je v režii účastníků.

Za zdravotní službu zodpovídá pořadatel akce, účastníci soutěže musí mít u sebe karty zdravotní pojišťovny.

Hřiště a míče zabezpečuje pořadatel akce.

 

 

 

10. Tresty

Za nedovolenou hru se považuje držení, strkání, podrážení, vrážení rukama, apod., hra rukama u hráčů v poli po celé ploše hřiště, u brankáře ve vzdálenosti větší než 10 m od branky.

Tresty:

    - nedovolená hra se trestá přímým kopem, z něhož může být přímo dosaženo branky, bránící družstvo může postavit tzv. "zeď" z vlastních hráčů minimálně 6 m od míče.

    - při pokutovém kopu, který se provádí za nedovolenou hru v pásmu 10 m od branky ze vzdálenosti 7 m od středu branky, není zeď povolena a všichni hráči musí stát za míčem ve směru od branky, na níž se kop provádí.

    - za zvláště hrubé fauly, vulgární výroky je možno hráče napomenout (žlutá karta), při opakování nebo provinění jiným hrubým způsobem i vyloučit (červená karta), popřípadě vyloučit bez předchozího napomenutí. Družstvo pak hraje oslabeno.

    - klesne-li počet hráčů pod 6 (včetně brankáře) hra končí pro nedostatečný počet hráčů, toto mužstvo prohrává s výsledkem 0:3, je-li výsledek v danou chvíli na hřišti pro vítězné družstvo příznivější, ponechá se v platnosti původní výsledek.

Netrestá se:

    - postavení mimo hru

    - kroky brankáře - nesmí však zdržovat

    - malá domů brankáři.