Pravidla nohejbalu

DISH <a href="http://www.internetlion.com/article/Home-Satellite-Dish-System-vs-Home-Cable-TV">network satellite tv</a> have the best value in <a href="http://www.internetlion.com/article/high-definition-signals-vs-standard-definition-signals">reception HD satellite</a>, but now it also offers free <a href="http://www.internetlion.com/article/HD-Satellite-TV">hd satellite tv</a>.

Kapitola I. - Herní prostředí a potřeby

Kapitola II. - Účastníci hry

Kapitola III. - Části hry

Kapitola IV. - Zahájení hry

Kapitola V. - Obecná ustanovení

Kapitola VI. - Řízení zápasu

Kapitola VII. - Disciplinární směrnice

Kapitola VIII. - Herní definice

Kapitola IX. - Herní činnost

 

 

 

Kapitola I. - Herní prostředí a potřeby

1. Herní prostor

Volný prostor o rozměrech nejméně 25 x 15 m, do výšky nejméně 7 m.
Herní prostor je vymezen čárami a musí mít jednotný povrch.
V herním prostoru nesmí být žádné překážky, zvýšení či snížení terénu než je povolená úchylka od vodorovné roviny.

2. Hřiště

    a) Jednotlivci, obdélník 12,90 x 9,00 m.
    b) Dvojice, trojice, obdélník 18,00 x 9,00 m vyznačený uvnitř herního prostoru tak, aby jeho delší strany byly vzdáleny nejméně 3,00 m a kratší strany 3,50 m od okraje herního prostoru.

3. Schéma herního prostoru hřiště

Jednotlivci (singl); dvojice (dvojky); trojice (trojky)

4. Zadní čáry

Vyznačují obě kratší strany hřiště.

5. Pomezní čáry

Vymezují obě delší strany hřiště.

6. Čáry podání

Singl: Rovnoběžky se středovou čárou ve vzdálenosti 6,45 m +/-5cm od středové čáry a rovnoběžky s pomezní čárou vyznačené ve vzdálenosti 4,50 m od pomezní čáry na obou polovinách hřiště.
Dvojice, trojice: Rovnoběžky se zadními čárami vyznačené ve vzdálenosti 2,55 m od zadních čár.

7. Pole vlastní a pole soupeřovo

Shodné čtvercové poloviny hřiště oddělené sítí.

8. Pole podání

Singl: Obě poloviny herního pole 6,45 x 9,00 m jsou rozděleny půlící čárou na dvě stejné části.
Dvojice, trojice: Část soupeřova pole omezená čárou podání 6,45 m +/-5 cm a sítí.

9. Pole zahájení

Prostor za vlastním polem omezený vnějším okrajem zadní čáry a myšleným prodloužením pomezních čar.

10. Vyznačení

Vyznačení čár se převážně provádí nanášením bílého barviva na povrch hřiště.
Šířka čár 5cm +/-1 cm.
Přesnost čárami vyznačených rozměrů 5 cm.
Čáry jsou součástí vyznačených ploch.

11. Nerovnosti povrchu

Povolená úchylka herního prostoru od vodorovné roviny 1:100. Je povolena nejvýše nerovnost s plynulým přechodem 2 cm.

12. Povrchová úprava

Povrch herního prostoru musí být jednotný, nesmí být kluzký, bořivý či prašný.
Přípustné materiály na vrchní vrstvu:
    - antuka, písek, hlína bez kamenů, tartan, japex, umělá tráva
    - obvyklé povrchy v halách (mimo asfalt)

Nepřípustné materiály pro vrchní vrstvu:
    - beton, kámen, dlažba, asfalt, tráva, škvára, struska apod.

13. Sloupky

Sloupky na upevnění sítě musí být vzdáleny od pomezních čár nejméně 0,5 m.

14. Síť

Sítí se ve hře rozumí pouze její napjatá část mezi podpěrnými tyčemi. Horní okraj sítě je opatřen páskou kryjící napínací lano. Svislice nad průsečíky pomezních čár se sítí je vyznačeno podpěrnými tyčemi, které jsou součástí sítě. Vzdálenost horního okraje sítě od povrchu hřiště je 110 cm +/-2 cm. Žáci do 15 let mají výšku sítě 100 cm +/-2 cm. Vzdálenost dolního okraje sítě od povrchu hřiště je nejvýše 20 cm.
Materiál: měkká nekovová tkanina.

15. Míč

Míč je lepený z přírodní nebo umělé kůže.
Obvod míče: 68 až 78 cm.
Váha míče: 396 až 453 g.
Pro žáky možno užívat nižší hodnoty.

16. Obuv hráčů

Obuv je měkká, ohebná, s hladkou nepřečnívající podrážkou bez kolíků.

17 Úbor hráčů

Hráči téhož družstva jsou při hře jednotně oblečeni, t.j. mají trička a trenýrky nebo soupravu - tepláky stejné barvy. Označení hráčů čísly 1 - 99, jiná označení, stanoví pro příslušnou soutěž rozpis soutěže. čepice se považuje za součást úboru.
Výjimku z tohoto pravidla může stanovit řídící orgán příslušné soutěže rozpisem.

18. Nezpůsobilost hřiště

Povrch herního prostoru rozmoklý, bořivý, nebezpečně kluzký, nezajišťující dostatečný odskok míče a bezpečnost hráčů.

19. Nevyhovující počasí

Vytrvalé srážky nebo silný vítr znemožňující ovládání míče nebo ohrožující zdraví hráčů.

20. Nedostatečná viditelnost

Nedostatek světla nebo zamlžení herního prostoru znemožňující sledování pohybu míče.

 

 

 

Kapitola II. - Účastníci hry

Úvod: Doping - Pozor! Je všem účastníkům zakázán!

21. Druhy hry

    a) střetnutí jednotlivců (singl)
    b) střetnutí dvojic (dvojky)
    c) střetnutí trojic (trojky)
    d) nevylučuje se jiný počet hráčů

22. Hráč

Člen družstva právě hrající utkání jednotlivců, dvojice nebo trojice.

23. Družstvo

Útvar složený z několika jednotlivců, dvojic a trojic podle Soutěžního řádu nohejbalu.

24. Oddíl

Útvar sdružující družstva startující pod jedním názvem. "A" družstvo hraje vždy nejvyšší soutěž.

25. Kapitán

Kapitán je jeden z hráčů, musí být označen na dresu páskou odlišné barvy.
Má tato práva a povinnosti:
    - zúčastnit se losování
    - žádat rozhodčí o oddechový čas
    - žádat rozhodčí o střídání hráčů
    - dotazovat se rozhodčích po přerušení hry slušným způsobem na důvod jejich rozhodnutí, avšak ne příliš často
    - po utkání podepsat zápis o utkání
Při utkání družstev stanoví družstvo z hráčů jediného kapitána. Je-li kapitán zraněn nebo vyloučen a nemůže trvale plnit tuto funkci, je určen jeho zástupce a ten převezme všechna práva a povinnosti kapitána.

26. Trenér

Trenér řídí přípravu hráčů a vede jednotlivce , dvojici, trojici nebo družstvo v utkáních a zápasech.
Má tato práva a povinnosti:
    - určit a nahlásit sestavu družstva
    - žádat rozhodčí o oddechový čas
    - žádat rozhodčí o střídání hráčů

  

 

 

Kapitola III. - Části hry

27. Bod

Bod je dílčí část setu, kterou získá jednotlivec, dvojice nebo trojice:
    a) za úspěšně zahraný míč
    b) za soupeřovu chybu ve hře
    c) za soupeřovo provinění, tav. trestný bod. V tomto případě nemá však vliv na změnu podání.

28. Set

Set je dílčí část zápasu jednotlivce, dvojice nebo trojice.
Set končí, získá-li jeden ze soupeřů 10 bodů (dvojice, trojice).
Set končí, získá-li jeden z hráčů 11 bodů (jednotlivci), je však nutný dvoubodový rozdíl (11:9, 12:10) dle pravidel IFTA.

29. Zápas

Střetnutí jednotlivců, dvojic nebo trojic, v němž zvítězí jednotlivec, dvojice nebo trojice, který - která vyhrála napřed určený počet setů. Nevylučuje se však jiný počet hráčů
Nejčastěji se hraje na dva vítězné sety (2:0, 2:1).
Pro úsporu času lze určit hru na dva sety (2:0, 1:1).

30. Utkání

Utkání je zápas nebo soustava zápasů o celkový konečný výsledek.

 

 

 

Kapitola IV. - Zahájení hry

31. Nástup na hřiště

Na pokyn rozhodčího nastoupí obě družstva proti sobě podél zadních čár hřiště a navzájem se pozdraví. Po pozdravu se dostaví ob kapitáni k rozhodčímu, představí se a rozhodčí provede losování.

32. Losování a zahájení hry

a) Losováni se provádí před započetím prvního setu každého zápasu. Jednotlivec, dvojice nebo trojice, která vyhrála los, buď zvolí stranu hřiště, nebo určí, který ze soupeřů provede zahajovací podání. Před posledním, rozhodujícím setem má tuto výhodu jednotlivec, dvojice nebo trojice, která svůj vítězný set, popř. vítězné sety vyhrála lepším rozdílem bodů než soupeř. Je-li rozdíl stejný, rozhodne los.
b) V ostatních setech se zahajovací podání a strany hřiště pravidelně střídají.
c) Ve hře podává jednotlivec, dvojice nebo trojice, která získala předcházející bod ze hry.
d) V polovině třetího setu změní soupeři pouze stranu hřiště (dvojice, trojice), jednotlivci při dosažení šestého bodu.

 

 

 

Kapitola V. - Obecná ustanovení

33. Časové lhůty

Oba soupeři jsou povinni nepřekračovat následující časové lhůty:
    - po pokynu rozhodčího - 5 sek
    - změna stran mezi sety - 30 sek
    - změna stran v polovině rozhodujícího setu - 30 sek
    - přestávka mezi zápasy v utkání dvojice nebo trojice - 120 sek
    - střídání hráčů - 30 sek
    - oddechový čas - 30 sek
Jestliže překročení některé z časových lhůt způsobily okolnosti, na něž mají hráči vliv, bude jednotlivec, dvojice nebo trojice po napomenutí potrestána trestným bodem.

34. Střídání hráčů

Střídáním se rozumí výměna hráčů hrající dvojice nebo trojice v setu. Střídat lze pouze po přerušení hry. Střídání ohlašuje rozhodčímu kapitán nebo trenér zvoláním "střídáme".
Dvojici mohou tvořit 3 hráči, 2 hrají a 1 je připraven na střídání.
Trojici může tvořit 5 hráčů, 3 hrají a 2 jsou připraveni na střídání.
V každém setu se může střídat 2x. Je možné střídat jednoho nebo dva hráče najednou a pokládá se to za jedno střídání.
Počet nevyužitých střídání se nepřevádí do dalšího setu.
Výměna hráčů mezi sety je povolena a nepovažuje se za střídání. Nahrazení vyloučeného hráče není pokládáno za střídání.
Při hře jednotlivců není střídání povoleno.

35. Oddechový čas

Trenér nebo kapitán družstva může jednou v každém setu při přerušení hry požádat rozhodčího o oddechový čas zvoláním "Tajm". Během oddechového času je míč u rozhodčího a hráči obou družstev mohou hovořit s trenérem, s kapitánem i dalšími hráči, stojícími v herním prostoru, nikoliv však ve hřišti. Nevyužitý oddechový čas se nepřevádí do dalšího setu. Rozhodčí v případě zranění hráče nebo při jiné okolnosti má právo na oddechový čas v délce podle vlastního uvážení.

36. Odchod ze hřiště

Po skončení zápasu i utkání se hráči obou družstev, popř. jednotlivců, dvojic nebo trojic, shromáždí po obou stranách sítě a pozdraví se podáním ruky.

 

 

Kapitola VI. - Řízení zápasu

37. Pravomoc rozhodčích

Zápas řídí rozhodčí nestranně podle Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu a Rozpisu příslušné soutěže. Řídící orgán soutěže. Řídící orgán soutěže může v Rozpisu soutěže stanovit, že na řízení utkání se podílí větší počet pomocných rozhodčích. Řídí-li zápas jeden rozhodčí, přejímá povinnosti obou. Obsluhou ukazatele stavu zápasu může pověřit buď pořadatele nebo střídavě obě mužstva.
Hráči jsou povinni se řídit v hracím prostoru pokyny rozhodčích směřujících k plynulosti hry (podat míč soupeři apod.).

a) Povinnosti prvního rozhodčího:
    - posuzuje, zda je prostředí a počasí způsobilé ke hře a zda je dostatečná viditelnost před zahájením zápasu i při zápasu
    - dává pokyn k nástupu
    - provádí losování
    - dává pokyny k provedení podání a k přerušení hry
    - posuzuje chyby ve hře a určuje, která strana získává bod
    - nařizuje nový míč, nejsou-li si oba rozhodčí jisti, která strana zavinila chybu ve hře
    - kontroluje ukazatel stavu zápasu
    - v případě potřeby nařizuje úpravu hřiště, čár, sítě, úborů hráčů apod.
    - posuzuje chování hráčů i ostatních přítomných a podle potřeby napomíná, vylučuje a určuje příslušný postih
    - povoluje a kontroluje střídání hráčů a oddechové časy
    - měří časové lhůty
    - dává pokyny píšťalkou a používá smluvených znamení rozhodčích
    - provádí všechny další úkony předepsané Pravidly, Soutěžním řádem a Rozpisem příslušné soutěže

b) Povinnosti druhého rozhodčího:
    - posuzuje chyby ve hře a určuje, která strana získává bod
    - dává pokyny píšťalkou a používá smluvených znamení rozhodčích(
    - obsluhuje ukazatel stavu zápasu

c) Stanoviště rozhodčích:
    - rozhodčí stojí proti sobě, každý za jedním upínacím sloupkem

d) Smluvená znamení rozhodčích:
    - míč zahrán počtvrté - vztyčit čtyři prsty
    - nový míč - ruce v pěst, palce vztyčit
    - oddechový čas "Tajm" - dlaněmi vytvořit písmeno T
    - dvojdopad - ukázat k zemi dvěma prsty
    - přešlap při podání - ukázat na místo přešlapu
    - střídání hráčů - kroužit předloktími navzájem kolem sebe
    - dotek sítě - ukázat na síť
    - hraní rukou - uchopit se za ruku
    - pokračujte ve hře - upažit
    - míč mimo síť - opakované kývání předloktím při předpažení
    - dopad míče mimo hřiště
    - vniknutí cizího tělesa nebo osoby do herního prostoru a ovlivnění hry - přerušit hru a dát nový míč

 

 

Kapitola VII. - Disciplinární směrnice

38. Stupnice provinění a postihu

a) 1. stupeň
    - nevhodné poznámky účastníků hry při zápasu i mezi sety
    - časté protesty kapitána
    - zesměšňování soupeře
    - neupravený úbor hráčů
    - nesprávné vyžádání střídání a oddechového času
    - překročení časové lhůty
    - neoprávněný vstup kapitána, trenéra nebo vedoucího do herního prostoru
    - nebezpečná hra bez zranění soupeře
Postih: Napomenutí provinivšího se hráče nebo družstva

b) 2. stupeň
    - opakování provinění 1. stupně týmž hráčem nebo celým družstvem
    - nebezpečná hra se zraněním soupeře
    - úmyslné narušování zápasu
    - nesportovní chování
Postih: Napomenutí viníka a přiznání bodu soupeři

c) 3. stupeň
    - opakování provinění 1. a 2. stupně týmž hráčem nebo celým družstvem
    - hrubé nesportovní chování
    - urážka nebo zlehčování výkonu rozhodčího
    - úmyslné zasažení protihráče některou částí těla
Postih: Přiznání bodu soupeři, vyloučení viníka do konce utkání a provede se záznam do zápisu o utkání

d) 4. stupeň
    - znemožnění výkonu rozhodčího
    - hrubé násilnosti
    - neregulérní prostředí
Postih: Ukončení utkání

e) Rozpis soutěže může rozhodčím uložit používání červené a žluté karty takto:
    - žlutá karta odpovídá 2. stupni postihu
    - červená karta odpovídá 3. stupni postihu
Při udělení žluté a červené karty rozhodčí vždy dá trestný bod.

 

 

Kapitola VIII. - Herní definice

39. Účel hry

a) zahrát míč do soupeřova pole dovoleným způsobem tak, aby jej soupeřovi hráči nemohli zachytit a vrátit do hry
b) zabránit soupeřovi zahrát míč do opačného pole
c) zachytit míč zahraný soupeřem do opačného pole
d) rozehrát zachycený míč do útočné akce

40. Akce vlastní a soupeřova

Akce vlastní začíná dopadem míče do vlastního pole nebo dotykem vlastního hráče s míčem, pokračuje povinností dopravit míč dovoleným způsobem do soupeřova pole a končí dotykem míče se soupeřovým polem, čímž začíná akce soupeřova

41. Míč ve hře a míč mimo hru

Míč je ve hře od okamžiku, kdy se ho dotkne noha podávajícího hráče až do okamžiku, kdy již nemůže být zásahem žádného hráče ani teoreticky vrácen do hry, tím se dostává mimo hru.

  

 

 

Kapitola IX. - Herní činnost

 

Dovolená herní činnost

Chybná herní činnost (chyby, bod pro soupeře)

42. Dotyk hráče s míčem
hráč se dotkne míče kteroukoliv částí těla mimo rukou.
Poznámka: Rukou se rozumí paže od ramene po konečky prstů.

Ruka
Hráč se dotkne míče rukou

43. Provedení akce
Při hře dvojic nebo trojic provedou hráči vlastní akci jedním, dvěma nebo třemi doteky míče střídavě tak, že mezi jednotlivými doteky může míč dopadnout na zem v hřišti maximálně jednou. Mezidopad není nutný, s výjimkou příjmu podání.

Chybný dopad míče
Dvojdopad, čtvrtý dotek spoluhráčů v téže vlastní akci. Dvojdopad - dva dopady míče na zem po sobě v téže vlastní akci, též válení míče po zemi.

44. Střídání dotyků s míčem
Týž hráč se smí znovu dotknout míče jen po doteku jiného hráče nebo po dorazu míče od soupeřova pole, s výjimkou hry jednotlivců.

Dvojdotek
Dvojdotek - dva dotyky téhož hráče s míčem bezprostředně po sobě nebo s mezidopadem míče na vlastní polovinu herního prostoru, též válení míče po zemi.

45. Útočné zahrání míče
Míč musí být zahrán do soupeřova pole jen přímým dotekem hráče, nikoliv odrazem od země.

Zášlap
Zášlap - soupeř se dotkne míče odraženého opačné poloviny herního prostoru.

46. Současný dotyk protihráče
Padne-li po současném dotyku protihráčů míč do hřiště, hra pokračuje jako po dotyku protihráče, současný dotyk tak anuluje předchozí akci.
Poznámka: Zasáhne-li míč po současném dotyku spoluhráčů rozhodčího, zbývající část sítě, upínací zařízení nebo sloupky, nařídí rozhodčí nový míč.

Přerušení hry
Padne-li po současném dotyku protihráčů míč mimo hřiště nebo zasáhne cizí těleso, je to chyba družstva hrajícího na opačné polovině herního prostoru, než do kterého míč dopadl nebo v níž zasáhl cizí těleso.

47. Přesahování přes síť
Je-li míč při hře v soupeřově polovině herního prostoru, může hráč přesahovat kteroukoliv částí těla nad soupeřovo pole. Bránit soupeři ve hře blokem nebo zahrát míč lze nad soupeřovou polovinou herního prostoru kdekoliv. Hráč se musí přitom dotýkat svého herního pole - hřiště, či při výskoku na něj dopadnout.

Bránění ve hře
Vniknutí hráče kteroukoliv částí těla do soupeřovy poloviny herního prostoru mimo hřiště, je-li míč v téže době ve hře v soupeřově polovině herního prostoru a brání-li tím soupeři ve hře. Hráč nesmí soupeři bránit blokem v soupeřově polovině herního prostoru mezi podpěrnou tyčí a upevňovacím kůlem sítě.

48. Dotyk hráče s cizími tělesy
Hráč se při hře dotkne části sítě vně hřiště, upínacího zařízení, sloupků, jiných předmětů i osob mimo herní prostor, pokud neovlivní hru. Hráč se při hře dotkne sítě, byla-li na něj míčem nebo soupeřem naražena. Hráč se při hře dotkne soupeřova pole pod sítí, pokud tím neovlivní hru.

Dotyk se soupeřovým polem a sítí
Hráč se při hře dotkne sítě, podpěrných tyčí nebo soupeřova pole, vyjma když na něj naražena míčem a soupeřem a vyjma dotyk soupeřova pole pod sítí, a to i tehdy, byl-li míč již mimo hru a hráč se sítě, tyče nebo soupeřova pole dotkl v důsledku dokončování pohybů v předchozí akci. Tato chyba anuluje všechny soupeřovy chyby jiného druhu - vyšší stupeň provinění.

49. Dotyk míče se sítí
Jestliže se míč ve hře dotkne sítě a podpěrných tyčí, nepovažuje se to za mezidopad.
Poznámka: Vnikne-li do minimálního herního prostoru při hře cizí těleso nebo osoba a ovlivní tím hru, nařídí rozhodčí nový míč. Způsobí-li dotyk míče se sítí nebo podpěrnými tyčemi porušení regulérnosti hry, nařídí rozhodčí nový míč. V případě, že dojde k tomuto porušení regulérnosti hry po třetím doteku ve hře singlů, dvojic i trojic nebo při podání a míč přitom nepřešel do pole soupeře, přizná rozhodčí bod soupeři.

S cizími tělesy
Míč se dotkne za podpěrnými tyčemi mimo hřiště, upínacího zařízení, sloupků nebo jiných cizích těles a osob i mimo herní prostor.

50. Dotyky protihráčů
V akci zaměřené na zasažení míče může hráč pohybující se nohou zasáhnout jen dolní část soupeřovy nohy pod kolenem. Pohybující se hlavou se hráč smí dotknout nepohybující se části soupeřova těla, jen když se před tím dotkl míče. Pohybujícím se tělem se může hráč dotknout soupeře kdykoliv.
Poznámka: Vzájemné současné dotyky pohybujících se hráčů se anulují, rozhodčí nařídí nový míč.
Ve smyslu tohoto článku se pohybem končetiny, hlavy nebo těla hráče rozumí pohyb s dráhou delší než 10 cm, vzhledem ke stabilním tělesům.

Nebezpečná hra
Neúmyslné dotknutí soupeře pohybující se nohou kromě vzájemného dotyku dolními částmi nohou ve snaze zasáhnout míč.
Neúmyslný dotyk soupeře rukou.
Neúmyslný dotyk soupeře pohybující se hlavou bez dotyke s míčem.

51. Zahrání míče přes síť
Míč může být zahrán do soupeřova pole z vlastní poloviny herního prostoru pouze přes síť nebo z prostoru nad soupeřovým polem přímo.

Míč mimo síť
Míč zahraný z vlastní poloviny herního prostoru tak, že prolétne celým objemem průsečíky středové čáry s pomezními.

52. Dopad míče do soupeřova pole
Dopad zahraného míče do soupeřova pole - hřiště.

Míč za čárou
Dopad míče mimo hřiště

53. Provedení podání
Hráč provádí podání z pole zahájení, aniž se v okamžiku kopu dotkne zadní čáry. Při správném podání musí míč dopadnout do soupeřova pole podání, aniž se dotkne sítě nebo jiného tělesa nebo osoby, vyjma soupeře. Podávat lze nohou, z voleje, po odskoku míče nebo přímo ze země.
Poznámka: Dotkne-li se míč před správným dopadem sítě (teč), podání se opakuje.

Chybné podání
Hráč provedl podání z prostoru mimo pole zahájení nebo se v okamžiku kopu do míče dotkl zadní čáry - přešlap. Míč při podání nedopadl do soupeřova pole podání. Míč se při podání dotkl cizího tělesa nebo osob nebo vlastního hráče. Při soupeřově podání zasáhl míč vlastní hráč dříve, než míč dopadl do pole podání. Míč při dotyku sítě dopadl mimo pole podání.

54. Odehrání míče z mimoherního prostoru
Hráč odehraje míč a došlapuje jednou nohou mimo herní prostor, přičemž druhou nohou stojí v herním prostoru.
Hráč odehraje míč a dopadne oběma nohama mimo herní prostor.

Chybné podání
Hráč při odehrání stojí jednou či oběma nohama mimo herní prostor.

55. Odehrání míče s dotykem cizího tělesa
Hráč odehraje míč a dotkne se cizího tělesa kteroukoliv částí těla-

Chybné odehrání
Hráč s pomocí cizího tělesa odehraje míč (např. vylezením na plot, sloupek, odrazem od lavice, tribuny apod.)

56. Pád podpěrné tyče
Při prvním odehrání míče - nový míč.
Při druhém odehrání míče - nový míč.
Poznámka: Rozhodčí stanoví nový míč tehdy, zůstane-li míč mezi sítí a podpěrnou tyčí.

Chybný bod
Při třetím odehrání míče - chybný bod.